ORGANIZATORZY

Evention

Evention to spółka specjalizująca się w podnoszeniu wartości spotkań biznesowych na rynku ICT. W Evention wydarzenia biznesowe traktujemy jako integralny i trudny do zastąpienia element budowania relacji i poprawy efektywności tych relacji pomiędzy firmami i tworzącymi je ludźmi. Szukamy innowacyjnych form realizacji spotkań, tak by odpowiadało to obecnym aspiracjom, oczekiwaniom i potrzebom menedżerów ICT.

ISSA Polska

ISSA jest niezależną organizacją, skupiającą profesjonalistów zajmujących się bezpieczeństwem informacji. Nie polityka i nie zyski, ale etyka i fachowość członków oraz ich profesjonalne oddanie ochronie zasobów informacyjnych są siłą napędową ISSA. Przyłącz się do światowej sieci profesjonalistów związanych z bezpieczeństwem systemów informacyjnych.

Technology Risk & Information Security Wrocław

Technology Risk & Information Security Wrocław to platforma umożliwiająca wymianę doświadczeń oraz budowę sieci kontaktów pomiędzy osobami zajmującymi się bezpieczeństwem informacji oraz zarządzaniem ryzykiem technologicznym we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Celem tej inicjawy jest dostarczanie wiedzy, a także promowanie najlepszych praktyk z zakresu ładu korporacyjnego, audytu procesów, audytów systemów teleinformatycznych, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Technology Risk & Information Security Wrocław organizuje regularne spotkania i dyskusje w gronie profesjonalistów, współpracuje też z szeregiem instytucji, stowarzyszeń i organizacji, wspierając rozwój zawodowy swoich członków.
Więcej na https://www.linkedin.com/groups?gid=6706076

PARTNERZY MERYTORYCZNI

Arrow ECS

Firma Arrow ECS to wyspecjalizowany dystrybutor produktów informatycznych oferujący rozwiązania i usługi klasy korporacyjnej z zakresu przechowywania danych, bezpieczeństwa sieci oraz infrastruktury programowej. Oferta Arrow obejmuje wiele czołowych pakietów rozwiązań. Dzięki temu może w całościowy sposób zaprezentować rozwiązania pamięci masowych, zabezpieczeń infrastruktury IT oraz oprogramowania w złożonym, wieloskładnikowym środowisku. W rezultacie partnerzy handlowi mają możliwość edukowania i inspirowania swoich kluczowych klientów, co przekłada się na wzrost sprzedaży oferowanych przez Arrow ECS rozwiązań.

Citrix

W firmie Citrix skupiamy się na jednej podstawowej zasadzie: bezpieczeństwo i łatwy dostęp do aplikacji i danych na całym świecie. Z dowolnego miejsca, o dowolnej porze, na dowolnym urządzeniu i w każdej sieci. Naszym zdaniem technologia powinna pozwalać na swobodę działania. Technologia daje wolność, dzięki której można przesuwać granice produktywności i innowacyjności, umożliwiając pracę z dowolnego miejsca, o dowolnej porze, oraz zapewniając personelowi informatycznemu spokój wynikający ze stałej dostępności i bezpieczeństwa kluczowych systemów. Właśnie dlatego celem firmy Citrix jest zbudowanie świata, w którym osoby, organizacje i rzeczy są bezpiecznie połączone i dostępne. Miejsca, w którym każdy rodzaj działalności jest oparty o technologie cyfrowe. Świata, w którym klienci mogą realizować cele uznane przez innych za niemożliwe. Osiągniemy to, tworząc najlepsze na świecie usługi zintegrowanych technologii do bezpiecznego dostarczania aplikacji i danych — w dowolnym czasie i miejscu.

Strategie realizacji naszej wizji

W miarę cyfryzacji wszystkich rodzajów firm organizacje muszą mieć możliwość tworzenia nowych modeli biznesowych, nowych sposobów angażowania pracowników i klientów, a także nowych metod pracy. Jednak złożoność i ograniczenia starszych systemów oraz obawy związane z bezpieczeństwem powstrzymują firmy przed pełną cyfryzacją. Jesteśmy zdania, że są lepsze sposoby na wspieranie cyfrowych przedsiębiorstw. Aby przeprowadzać cyfrową transformację i realizować naszą wizję, koncentrujemy się na czterech podstawowych celach:

  • osiągnięcie pozycji lidera w segmencie Workspace as a Service (WaaS) przez dostarczanie najbardziej wszechstronnej i zintegrowanej platformy bezpiecznego dostarczania aplikacji, danych i sieci jako usługi w ramach produktu Citrix Cloud;
  • umacnianie naszej pozycji i wspieranie rozwoju w zakresie dostarczania aplikacji, wirtualizacji i mobilności;
  • osiągnięcie pozycji lidera w dziedzinie dostarczania bezpiecznych sieci przedsiębiorstwom, średnim firmom i strategicznym dostawcom usług;
  • osiągnięcie statusu, dzięki któremu nasza usługa synchronizacji i udostępniania plików w przedsiębiorstwie (EFSS) będzie najczęściej wybieranym rozwiązaniem we wszystkich branżach.

Citrix to rozwiązania spełniające konkretne potrzeby Twojej branży i firmy

  • Wirtualizacja aplikacji i VDI
  • Zarządzanie mobilnością przedsiębiorstwa (EMM)
  • Synchronizowanie i udostępnianie plików
  • Networking

Celem firmy Citrix (NASDAQ: CTXS) jest budowa świata, w którym ludzie, firmy i zasoby są ze sobą połączone w sposób bezpieczny i łatwy, z myślą o możliwości realizacji rzeczy wyjątkowych. Nasze technologie zapewniają bezpieczeństwo i łatwy dostęp do aplikacji i danych na całym świecie, aby umożliwić ludziom pracę z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Firma Citrix oferuje kompletną i zintegrowaną ofertę Workspace-as-a-Service (WaaS), obejmującą usługi dostarczania aplikacji, wirtualizacji, mobilności, dostawy przez sieć oraz rozwiązania udostępniania plików pozwalające personelowi działów informatycznych na bezpieczny dostęp do kluczowych systemów poprzez chmurę albo lokalnie, niezależnie od rodzaju urządzenia lub platformy. Przychody roczne w 2015 roku wyniosły 3,28 miliarda USD, a rozwiązania Citrix są wykorzystywane w ponad 400 000 organizacji i przez ponad 100 milionów ludzi na całym świecie.

Dowiedz się więcej na www.citrix.com.pl

MECENASI

Axence

Axence od ponad 10 lat dostarcza przedsiębiorstwom i instytucjom na całym świecie profesjonalne rozwiązania do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT. Flagowy produkt firmy, oprogramowanie Axence nVision®, odpowiada na kluczowe potrzeby administratorów i oficerów bezpieczeństwa IT w zakresie monitorowania sieci i użytkowników, inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, zdalnej pomocy technicznej oraz ochrony danych przed wyciekiem. Zarządom pozwala zaś optymalizować koszty obsługi infrastruktury informatycznej niezależnie od jej wielkości. Rozwiązania Axence zainstalowano dotychczas na ponad 600 000 urządzeń, a liczba ta stale się powiększa. Ich wysoką jakość doceniają zarówno liderzy rynku, jak również międzynarodowe organizacje i media branżowe.

BNY Mellon

Firma BNY Mellon działa we Wrocławiu od 2010 roku. Na początku roku 2012, Wrocław został mianowany piątym, spośród sześciu, Globalnym Centrum Uslug (Global Delivery Center) firmy BNY Mellon na świecie. Przedsięwzięcie to było elementem globalnej strategii rozwoju firmy oraz optymalizacji infrastruktury.

Polskie Globalne Centrum Usług to stale rosnąca lokalizacja, która pełni funkcję wspierającą dla innych podmiotów BNY Mellon głównie w dziedzinie księgowości funduszy i operacji inwestycyjnych.

Comp

Comp S.A. jest spółka technologiczną, specjalizującą się w rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa, IT, bezpieczeństwa sieciowego oraz rozwiązaniach dedykowanych dla rynku handlu i usług.
Mając ponad 25 lat doświadczeń Comp S.A. jest obecnie jednym z największych integratorów rozwiązań informatycznych na polskim rynku, z powodzeniem łącząc produkty własne z rozwiązaniami oferowanymi przez innych producentów sprzętu i oprogramowania.
Grupa Comp jest również niekwestionowanym liderem na polskim rynku urządzeń fiskalnych (marki Novitus i Elzab) oferując szeroki wachlarz kas fiskalnych, drukarek fiskalnych i rozwiązań wspierających sektor detaliczny.
Jesteśmy twórcami oraz dostawcami wysokiej jakości usług. Posiadamy autorskie rozwiązania programowe i sprzętowe z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Dysponujemy własnymi centrami R&D oraz innowacji. Daje nam to możliwość świadczenia usług w pełni spełniających wysokie wymagania naszych klientów.

IMNS Polska

Wspieramy organizacje w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji, technologicznie  i organizacyjnie. Dostarczamy rozwiązania i pomagamy w projektowaniu i wdrażaniu odpowiednich mechanizmów zarządczych i kontrolnych. Posiadamy kompetencje w zakresie audytów bezpieczeństwa teleinformatycznego, zgodności z uznanymi standardami, regulacjami i rekomendacjami, takimi jak: Rekomendacja D, Wytyczne IT KNF, ISO 27001, Krajowe Ramy Interoperacyjności, RODO.

Qualys

Delivered as a Public or Private Cloud, Qualys helps businesses streamline their security and compliance solutions and build security into their digital transformation initiatives – for greater agility, better business outcomes, and substantial cost savings.

PARTNER WARSZTATÓW

Immunity Systems

Immunity Systems to młoda, wysoce specjalistyczna firma zajmująca się pełnym spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem IT. Głównym atutem firmy jest zespół pasjonatów posiadających ponad dziesięcioletnie doświadczenie w bezpieczeństwie IT ofensywnym oraz defensywnym w tym także implementacji systemów oraz weryfikacji poziomów zabezpieczeń systemów zaimplementowanych. Celem firmy jest udostępnianie klientom systemów oraz usług, które pozwolą zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa ich informacji oraz procesów biznesowych przy zachowaniu optymalnego poziomu poniesionych kosztów.

WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA

CSO Council

CSO Council to społeczność dyrektorów bezpieczeństwa informacji tworzona przez stowarzyszenie ISSA Polska oraz Evention. Zadaniem CSO Council jest integracja środowiska, budowa platformy wymiany wiedzy i doświadczeń oraz networkingu wśród szefów bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa w dużych firmach oraz instytucjach działających w Polsce. CSO Council swoją działalność realizuje poprzez zaplanowane cykliczne spotkania oraz inne formy sprzyjające integracji środowiska. Zapraszamy do uczestnictwa w społeczności. Udostępniamy platformę, której bardzo do tej pory brakowało, a której zbudowanie pozwoli menadżerom bezpieczeństwa informacji, CSO oraz CISO na zawodowe rozmowy, budowanie relacji oraz dostęp do unikalnej wiedzy i doświadczeń. Więcej na stronie: www.csoc.pl

PATRONI

Bothunters


“Jeżeli ktoś uruchomi jakiś program na Twoim komputerze, to ten komputer przestaje już być Twój.” – blog o niebezpieczeństwach czyhających w sieci i cyberprzestępcach. Ciemna Strona Mocy u nas w świetle reflektorów…

ISACA Katowice

Stowarzyszenie audytu, kontroli i bezpieczeństwa systemów informacyjnych powstało w 2011 roku z inicjatywy członków ISACA z Małopolski i Śląska, a w lutym 2012 r. uzyskało afiliację jako ISACA Katowice Chapter. W wyniku intensywnego rozwoju w roku 2013 Chapter Support Committee przyznał ISACA Katowice nagrodę dla małego oddziału za osiągnięcie 42% wzrostu liczby członków – 2013 GROWTH AWARD WINNER for Small Chapter, która została wręczona prezesowi zarządu na międzynarodowej konferencji liderów ISACA w Las Vegas w 2014 r. Jednocześnie przekraczając liczbę stu członków ISACA Katowice przesunęła się do grupy Medium Chapters.
Celami Statutowymi Stowarzyszenia ISACA Katowice Chapter są:
1)   promowanie wiedzy dotyczącej norm, standardów i dobrych praktyk zarządzania systemami informacyjnymi;
2) działalność edukacyjna i naukowa służąca podnoszeniu oraz rozwijaniu wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania, audytu i zapewnienia bezpieczeństwa systemów informacyjnych – w tym organizacja szkoleń przygotowujących na egzaminy umożliwiające uzyskanie prestiżowych certyfikatów CISA, CISM, CRISC, CGEIT;
3) świadczenie usług opiniodawczych i doradczych w dziedzinie zarządzania, audytu i kontroli systemów informacyjnych oraz bezpieczeństwa informacji.

Stowarzyszenie ISACA Warszawa

Stowarzyszenie ISACA powstało w 1967, gdy grupa osób wykonujących podobną pracę – polegającą na audytach mechanizmów kontrolnych w systemach komputerowych, które w tamtym czasie stawały się coraz istotniejsze dla funkcjonowania ich firm – spotkała się, by omówić potrzebę stworzenia jednego źródła informacji i wytycznych w tej dziedzinie. W 1969 roku grupa formalnie zarejestrowała EDP Auditors Association (Stowarzyszenie audytorów EPD). W 1976 roku Stowarzyszenie powołało fundację edukacyjną, by podjąć szeroko zakrojony wysiłek badawczy zmierzający do poszerzenia wiedzy o nadzorze i kontroli IT oraz ich wartości. Stowarzyszenie znane wcześniej jako Information Systems Audit and Control Association (Stowarzyszenie ds. audytu i kontroli systemów informatycznych), obecnie używa jedynie akronimu ISACA, by zaznaczyć, że służy szerokiemu gronu osób zawodowo zajmujących się ogólnie pojętym nadzorem IT. Obecnie ISACA liczy ponad 145 000 specjalistów w 180 krajach, którzy pełnią różne funkcje w tym związane z bezpieczeństwem informacji i zarządzaniem ryzykiem informatycznym.

(ISC)² CHAPTER POLAND

(ISC)² jest jednym z najbardziej znanych na świecie stowarzyszeń skupiających osoby zainteresowane szeroko pojętym obszarem bezpieczeństwa informacji. Obecnie stowarzyszenie posiada ponad 80.000 członków na całym świecie. Poza działalnością edukacyjną (ISC)² jest najlepiej znana z prowadzonych programów certyfikacji, z których wiodącym jest certyfikacja CISSP (Certified Information Systems Security Professional). Wszystkie programy certyfikacyjne (ISC)² od początku swojego istnienia są projektowane i rozwijane w sposób niezależny od dostawców i producentów branżowych. W efekcie certyfikaty (ISC)² potwierdzają realną wiedzę i kompetencje z zakresu bezpieczeństwa IT, a nie umiejętności obsługi konkretnych systemów czy urządzeń. Aby ułatwić zrzeszanie się i wymianę wiedzy pomiędzy członkami spoza USA, (ISC)² uruchomiła został program „local chapter” – pozwalający na organizowanie afiliowanych przy (ISC)² stowarzyszeń, skupiających członków z danego kraju lub regionu. W ten sposób w 2012 roku zawiązany został (ISC)² Chapter Poland. Zachęcamy do dołączenia do naszej grupy na LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/4865474 lub odwiedzin naszej strony http://isc2chapter-poland.com.

ITWIZ

ITwiz to serwis poświęcony tematyce z pogranicza biznesu i IT. Wychodząc poza utarte schematy wprowadzamy podział funkcjonalny na działy skierowane do osób zarządzających działami IT, przedstawicieli działów biznesowych, szefów projektów, deweloperów i innych osób z branży IT. Informujemy, pokazujemy rozwiązania typowych problemów, podsuwamy pomysły.

Sekurak

Sekurak.pl jest serwisem, w którym można:
* bezpłatnie przeczytać teksty na tematy związane z bezpieczeństwem IT;
* znaleźć nowości ze świata bezpieczeństwa;
* podnosić swoją wiedzę merytoryczną z bezpieczeństwa dzięki interaktywnym zadaniom – hackme.
Więcej na http://sekurak.pl/

Shinsec

Kamil Kamiński | Czyli moje spojrzenie na (bezpieczeństwo) IT

Wpisy, które przeczytasz na blogu Shinsec, są  kierowane głownie do początkujących, ale każdy znajdzie tu coś dla siebie. Znajdziesz tu poradniki, recenzje, artykuły, czasem newsy oraz wskazówki. Staram się inspirować młodych ludzi do działania, przełamywania barier.

Wpadnij czasem: https://shinsec.pl

Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej

Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej jest największą organizacją w Polsce zajmującą się popularyzacją wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie dochodzeń cyfrowych.

Członkowie Stowarzyszenia reprezentują zarówno ekspertów bezpieczeństwa IT w korporacjach i firmach komercyjnych, funkcjonariuszy policji i innych służb, a także prawników i biegłych sądowych. Stowarzyszenie jest jednostką certyfikującą i egzaminującą uczestników kursów specjalistycznych w zakresie informatyki śledczej. Aktywnie uczestniczy w przygotowywaniu aktów prawnych z zakresu nowych technologii będąc partnerem społecznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Stowarzyszenie od 2009 roku organizuje corocznie konferencję specjalistyczną. Każdego roku  poruszającą wybrane aspekt dochodzeń cyfrowych, analiz śledczych oraz reakcji na incydenty informatyczne. W 2015 roku konferencje zmieniają nazwę i formułę na URDI „Ultimate Response & Digital Investigations”. Większy nacisk położono na aspekty praktyczne oraz bliższy kontakt uczestników z producentami i dystrybutorami rozwiązań.

Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK

Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK to ogólnopolska organizacja non-profit, zrzeszająca członków zarządów, menedżerów ryzyka oraz ekspertów, którzy odpowiedzialni są za zintegrowane zarządzanie ryzykami poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa (np. strategia, sprzedaż, marketing, finanse, IT, operacje, ubezpieczenia, zakupy, kadry) w celu uzyskania całościowego spojrzenia (ang. “big picture”) na ryzyko biznesowe działalności firmy. Ponadto, skupiamy osoby zajmujące się zawodowo lub pasjonujące się zarządzaniem ryzykiem w danych obszarach przedsiębiorstwa (np. ciągłość działania, operacje, ubezpieczenia, IT, bezpieczeństwo, finansowe, rynkowe, itp.). Zrzeszamy również pracowników naukowych prowadzących badania lub wykonujących ekspertyzy w zakresie zarządzania ryzykiem.

Jesteśmy członkiem Federacji Europejskich Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem (Federation of European Risk Management Associations) FERMA z siedzibą w Brukseli w Belgii.

Opracowany przez nas program szkoleniowy “Certyfikowany Zawodowy Menedżer Ryzyka” jest w grupie pierwszych 6 programów edukacyjnych w Europie, które uzyskały akredytację FERMA dla nowo wprowadzonego przez tę Federację certyfikatu zawodowego rimap® (RIsk MAnagement Professional).

Misją Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK jest zwiększanie i ochrona wartości organizacji poprzez świadome i efektywne zarządzanie ryzykiem.

Zaufana Trzecia Strona

ZaufanaTrzeciaStrona to jeden z największych polskich serwisów poświęconych kwestiom bezpieczeństwa i prywatności. Codziennie opisujemy najnowsze zagrożenia czyhające na polskich internautów. Prowadzimy także szkolenia, zarówno techniczne, jak i uświadamiające oraz oferujemy raporty podsumowujące najważniejsze wydarzenia z obszaru bezpieczeństwa.