Adrian Marzecki

Doktor nauk technicznych, absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, specjalizacja – Telekomunikacja. Ukończył International MBA oraz Akademię Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Przez wiele lat uczestniczył w pracach standaryzacyjnych ETSI oraz Stowarzyszenia GSM w zespołach kreujących usługi oraz definiujących zabezpieczenia. Autor kilkudziesięciu publikacji, audytor wiodący ISO 27001 oraz certyfikowany Program i Project Manager. Doświadczony menedżer i specjalista w zakresie wdrażania nowych technologii i bezpieczeństwa IT&N.