Gabriel Szuter

Stoi na czele działu bezpieczeństwa teleinformatycznego w Euro Bank S.A. kierując pracą zespołów Security Operations Center, Identity & Access Management oraz Security Engineering. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu i utrzymaniu systemów bezpieczeństwa klasy enterprise, wykrywaniu i zarządzaniu incydentami bezpieczeństwa, opiniowaniu rozwiązań IT, definiowaniu polityk i procedur bezpieczeństwa, jak również analizie ryzyka, budowaniu świadomości użytkowników, czy też w szeroko pojętym zarządzaniu bezpieczeństwem informacji. W swojej pracy skutecznie przekłada wyzwania z zakresu bezpieczeństwa informacji na język biznesu.

Posiadacz certyfikatów CISSP oraz OSCP, absolwent Teleinformatyki na Politechnice Wrocławskiej. Prywatnie wielki pasjonat podróży.